Hình ảnh
 Lễ Vu Lan của Phật Giáo Việt Nam
 tại Rockhampton, phía Bắc QLD,
Chủ Nhật ngày 17-8-2014 năm Giáp Ngọ

 

 

LeVulan2014_Rockhampton

At first page       Next page

1 of 3

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2