Hình ảnh
Bão quét qua Chùa Pháp Quang

 

Chùa Pháp Quang, Brisbane, nằm trong khu vực ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, do đó, thường bị những trận gió lớn, mưa lốc xoáy xảy ra thường xuyên, gần như 30 năm qua đã bị nhiều trận gió dữ, nhiều trận mưa dữ đã càng quét khu vực này tuy không nặng lắm và độ nguy hại tàn phá cũng ít, vừa phải, nên chịu trận không đến nỗi nào. Nhưng thời gian gần đây, có lẽ do khí hậu và thời tiết thay đổi, biến chuyển đột ngột, thất thường. Có khi mưa là như trút nước, có khi gió giật là bão dễ xuất hiện. Chưa đầy 2 năm (tháng 12-2012, và tháng 11-2014) mà diễn ra 2 trận bão như dưới đây.

 

 

Bão năm 2012

 

 

Bão năm 2014

 

 

Bao Quet Qua Chua 2012 va 2014

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2